Stages

Je bent op zoek naar een stageplek? Er zijn op de scholen van het Nuborgh College diverse mogelijkheden om stage te lopen. Er zijn met name stageplekken voor studenten van de lerarenopleidingen, zowel voor 1e als 2e graads opleidingen, en voor studenten die een opleiding onderwijsassistent volgen. Daarnaast zijn er incidenteel mogelijkheden voor stages in andere functies.

Wij zijn een opleidingsschool en werken daarin samen met het Greijdanus College en Hoge School Windesheim S of E en hebben een professioneel opleidingsteam op elke locatie:

Nuborgh College Lambert Franckens (havo, vwo)
Lange Wijden 50 te Elburg

Nuborgh College Oostenlicht (vmbo, incl. lwoo)
Kruidenlaan 1 te Elburg

Nuborgh College Veluvine (vmbo, havo/vwo)
F.A. Molijnlaan 184 te Nunspeet


Naast de onderwijsgevende functies zijn er onderwijsondersteunend functies zoals: conciërge, facilitaire dienst, onderwijsadministratie, secretariaat, personeelszaken etc.

Solliciteren

Je kunt je interesse aan ons kenbaar maken door een sollicitatiebrief en CV naar ons te mailen. Vermeld in je brief / CV o.a.: 

  • - De periode dat je een stageplek zoekt 
  • - Welke opleiding je volgt 
  • - Wat je graag wilt leren tijdens je stage 
  • - Welke begeleiding je van ons verwacht
  • - Welke begeleiding we van jouw opleiding mogen verwachten 
  • - Je geloofsovertuiging en je kerklidmaatschap. 
    In onze statuten is vastgelegd dat al onze personeelsleden lid zijn van een van de protestants christelijke kerken. Als je voor een LIO stage in aanmerking wilt komen, geldt dit ook. 
  • - Naar welke vestiging je voorkeur uitgaat en waarom

Je kunt je sollicitatie mailen naar:

Nuborgh College
t.a.v. mw. E. Terlouw
stage@nuborgh.nl
O.v.v. verzoek om stageplek

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met mevrouw Terlouw, via bovenstaand emailadres.