De scholen van het Nuborgh College hebben een eigen website.
Kijk op:

Jan Klein

Directeur-bestuurder

Lucet van der Linde

Managementondersteuning en communicatie

Marjet Veenstra

Managementondersteuning en communicatie